دانلود نرم افزار تقویم قمری اندروید Hijri Calendar تقویم هجری تقویمی با تاریخ هجری قمری می باشد که تمام امکانات یک تقویم خوب را دارد.