این مجموعه نرم افزار شامل موارد زیر می باشد:

 • 5Minute Clinical Consult
 • 5Minute Pediatric Consult
 • Advanced Protocols for Medical Emergencies
 • Harrisons Practice
 • Infectious Diseases
 • Lexi CALC
 • Lexi Drugs
 • Pediatric and Neonatal Lexi Drugs
 • Lexi Intract
 • Lexi Tox
 • Stedmans Medical Dictionary
 • Stedmans Medical Abbreviations
 • Drug ID
 • و …

نکته مهمی که وجود دارد این است که نسخه های جدید برنامه کرک نشده است اما 1 ماه به صورت رایگان می توانید از آن استفاده کنید و برای تمدید اشتراک می توانید مجددا یک اکانت جدید بسازید.امکان دانلود دیتابیس زیر مجموعه ها از سرور اصلی برنامه وجود دارد و بر حسب نیاز هر موردی که مورد نظر بود را می توانید دانلود کنید.