The Pirate: Caribbean Hunt جزو بازی های زیبا و خوب اندرویدی می باشد که گیم پلی ان مربوط به دریا و دزدان دریایی می باشد که در طراحی گیم پلی ان واقعا زمان و دقت صرف شده و انصافا هم به صورت خیلی زیبا درامده. در بازی دزدان دریایی: شکار کارائیبی شما باید از همان ابتدا پرچم خود را بر افرازید و سکان کشتی خود را به دست گیرید چرا که جنگ و حملات پی در پی به همراه غارت و گنجینه های مختلف در انتظار شماست تا شما را پادشاه انتیلز (رشته جزایری واقع در دریای کارئیب) تبدیل کند!