Battery Magic Pro با انجام کالیبراسیون باتری و تشخیص یون های خراب آن اقدام به بازسازی باتری کرده و کمک میکند حجم بیشتری از انرژی در آن ذخیره گردد. همچنین برنامه های پرمصرفی که پنهانی در حال اجرا هستند را تشخیص داده و آنها را متوقف میکند.اگر از کاربرانی هستید که نیاز به مدیریت مصرف باتری دارید و مایلید از خاموش شدن زودهنگام گوشی وتبلت خود در اوقاتی که دسترسی به برق شهری ندارید جلوگیری کنید، کافیست آخرین نسخه این برنامه ی کاربردی را از اندروید سیتی دانلود نمایید.