نرم افزار استخاره با قرآن به شما کمک خواهد کرد تا با توکل برخدا و قرآن کریم بتوانید راه درست را انتخاب کنید....استخاره در لغت به معنی خواستن بهترين چيز و طلب كردن خير است و در اصطلاح نوعی دعا است در انجام امری كه خير و شر آن بر انسان پوشيده است. شيخ مفيد استخاره كردن را خير خواستن از خداوند می‌داند. استخاره در امور مباح يا برای ترك امر مستحبی، به جهت تعارضش با امر مستحب ديگر وارد است

 

امام علـــی علیه السلام فرمودند :

 در کارها استخاره و طلب خیر از خدا کن و خود رأیی مکن که بسا کسی روی خود رأیی کاری را اختیار کرده که نابودی اش در آن بوده است.

 

برنامه استخاره با قرآن کریم :
هربار که برای نیتی استخاره بگیرید در سه زمینه به شما جواب داده خواهد شد
1.نتیجه کلی استخاره
2.نتیجه ازدواجی نیت شما
3.نتیجه معامله برای نیت شما

برنامه ای با ظاهری ساده و شیک ، در هرجا هستید بدون نیاز به قرآن استخاره کنید و با توکل بر خدا راه درست را انتخاب کنید...

کلید واژه ها :
استخاره با قرآن کریم، استخاره با قرآن، استخاره