Bluecoins- Finance And Budget نرم افزاری برای مدیریت حساب های شخصی می باشد که با استفاده از آن می توانید کنترل کاملی بر روی دخل و خرج هایتان داشته باشید.Bluecoins- Finance And Budget امکان مدیریت منابع مالی را به کاربران می دهد. همانطور که می دانید، این روزها داشتن کنترل بر روی دخل و خرج یکی از مهم ترین مواردی محسوب می شود که حتما باید توجه ویژه ای به آن داشت. استفاده از این اپلیکیشن می تواند باعث شود تا نظارت و کنترل کامل تری بر روی منابع مالی خود داشته باشید. این نرم افزار امکان ثبت قبض هایی که قرار است آنها را پرداخت کنید نیز به شما خواهد داد که به این ترتیب هیچگاه پرداخت قبض های خود را که در برنامه ثبت کرده اید، فراموش نخواهید کرد.

مشابه فارسی آن نرم افزار فوق العاده زیبای نیو می باشد که با استفاده از جستجوی سایت می توانید آن را پیدا کنید...