دانلود aCalendar+ Android Calendar نرم افزار تقویم اندروید قصد معرفی یکی از بهترین نرم افزار های Calendar یا تقویم را برای گوشی های آندرویدی را داریم که در بین تقویم های اندروید aCalendar+ تقریبا از تمامی آنها بهتر و کامل تر است. اگر تقویم گوگلتان شامل رویدادهای زیادی میباشد ، پیشنهاد میکنم این تقویم را از دست ندهید و اگر تقویم گوگلتان شامل تقویم شمسی نیست در ادامه نحوه وارد کردن تقویم شمسی به تقویم گوگل را هم فرا می گیرید.